فاز دوم نهضت آسفالت معابر اصلی شهر دهدشت

روز یکشنبه مورخه ٧\٧\٩٨ روکش سراسری و بازسازی کامل آسفالت خیابان راهنمائی شهر دهدشت (از بلوار جهاد الی کمربندی دوم )از سر گرفته شد و در ادامه شاهد بازسازی کامل آسفالت خیابان شهید دستار و بخشی از کمربندی دوم بویژه چهار راه بیمارستان که تاخیری هم در جهت ترمیم آن بعد از تراشه برداری حاصل شده بود خواهیم بود.

《.شهرداری و شورای اسلامی شهر دهدشت》

  نظرات