رنگ آمیزی و نقاشی بلوارها و جداول شهر دهدشت

شهردار دهدشت از زيبا سازي مبلمان شهري اين شهر خبرداد;

شهردار دهدشت گفت ;در راستاي زيباسازي مبلمان شهري دهدشت عمليات رنگ آميزي و نقاشي جداول بلوارها را در دستور كار داريم .

اسفنديار برخه اظهار داشتند كه كار رنگ آميزي و نقاشي جداول بلوارها و ميادين اصلي و پر تردد شهر ابتدا از ميدان مركزي شهر و بلوار شريعتي كليد خورده و خاطرنشان نمودند كه چنانچه مردم فهيم شهر دهدشت از اين رنگ آميزي و استفاده از نقش و نگارهاي گليمي خوششان بيايد اغلب بلوارها را همين طور با تركيبي از طرح هاي گليمي رنگ آميزي خواهيم كرد.

قابل ذكر است از آنجا كه نقش و نگار هايي كه در گليم و جاجيم هاست به گونه اي تداعي كننده فرهنگ و آداب و رسوم گذشته مردمان اين ديار (بلاد شاپور)مي باشد به همين منظور با تركيبي از اين نقش و نگارها تلاش شده است كه هويت گذشته مردمان اين ديار براي نسل هاي نوپا بازيابي بشود.

  نظرات