راه اندازی سامانه اتوماسیون شهرسازی، نوسازی و کسب و پیشه

در راستای سرعت بخشی در انجام مکاتبات و مراسلات اداری و پرداخت عوارضات و بهای خدمات شهری ،بدور از هر گونه تبعیض و فسادی اداری ،سیستم اتوماسیون اداری شهرداری دهدشت درجه ارتقاء به خود گرفت.

سیستمی که بیش از ۸الی۹ ماه از فاز اولیه راه اندازی آن می گذرد از امروز شنبه مورخه ١٩\٥\٩٨بعد از ٢روز وقفه کاری واحد های (درآمد و نوسازی و شهرسازی) بصورت یکپارچه فعالیت خود را آغاز نمود. از مزایای برجسته راه اندازی این سیستم یکپارچه می توان به کاهش قدرت چانه زنی های بی مورد از طرف شهروندان که از گذشته تا به الان بوده اشاره کرد که از این طریق از هرگونه تبعیض و فساد اداری در پرداخت عوارضات و بهای خدمات کاسته شده و همه مکاتبات و مراسلات اداری در یک ریل قانونمند و مطابق با تعرفه های قانون بهای عوارضات و خدمات شهری انجام می گیرد. از دیگرمزایای این سسیتم ایجاد سایت و ارسال پیامک به تلفن همراه مراجعه کنندگان به شهرداری است که هر مراجعه کننده ای با توجه به هر درخواستی که دارد می تواند بعد از اولین مراجعه حضوری خود کلیه اقدامات انجام گرفته از طرف شهرداری را از طریق سایت یا ارسال پیامک دریافت بکند . 

  نظرات