تعاونی مسکن پرستاری نسیم و قصر نصر ارجان مجوز ساخت را از شهرداری ودهدشت اخذ نمود.

تعاونی مسکن پرستاری نسیم و قصر نصر ارجان بعد از سال ها مجوز ساخت و ساز و ایجاد مسکن را از شهرداری و شورای اسلامی شهر دهدشت اخذ نمود.
*********
این تعاونی مسکن سال ها پیش (بیش از دو دهه) با خرید یک قواره زمین ۱۰هکتاری واقع در ورودی چرام به دهدشت قصد ایجاد مسکن به (تعداد ٤٠٠ ملک) برای قشر پرستار و به نام این قشر زحمت کش را داشت لذا تا به امروز این اقدام شایسته که بر توسعه و گسترش شهرنشینی و به مراتب اشتغال زایی بی تاثیر نخواهد بود، محقق نگردیده است.
به همین منظور شهرداری و شورای اسلامی شهر دهدشت همت گماشته که مجوز ساخت ساز را به این تعاونی بدهد و این توافق صورت گرفته و کار خیابان کشی و جدولگذاری گذاری از طرف معاونت عمرانی و شهرسازی این شهرداری در حال بررسی و امید است که به زودی محقق بشود .

  نظرات