برپایی موکب حسینی به نام شهید فریدون قلی پور《تنها شهید کارمند شهرداری دهدشت》 به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر دهدشت

“بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم”
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست ؛
این چه شمعییست که دلها همه پروانه اوست ،.؛.
برپایی موکب حسینی به نام شهید فریدون قلی پور《تنها شهید کارمند شهرداری دهدشت》 به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر دهدشت در میدان مرکزی شهر و توزیع شربت نذری بین شهروندان __این موکب همچنان بر پاست و در روز عاشورا از خیل عظیم عزاداران حسینی که در میدان مرکزی شهر به عزاداری خواهند پرداخت و نماز باشکوه ظهر عاشورا را برگزار خواهند کرد ، پذیرایی خواهد نمود.

  نظرات