احداث پارک محله ای بین دو کوی شاهد و آموزش و پرورش

احداث پارک محله ای بین دو کوی شاهد و آموزش و پرورش از شهر دهدشت(حاشیه سیل بند ) که از آغاز فعالیت دور پنجم شوراها اسلامی این شهر و شهردار منتخب جناب مهندس برخه کلنگ آن زده شد و هم اکنون با پیشرفت کاری ۸۵% به زودی با چمن کاری آن به بهره برداری خواهد رسید.

  نظرات